Witamy na stronie internetowej Szpitala Powiatowego w Radomsku

2

 

LL-C

W dniach 28-29 października 2015 roku jednostka certyfikująca LL-C (Certification) z siedzibą w Pradze przeprowadziła audyt nadzoru podczas którego dokonano oceny stosowania wymagań normy ISO 9001: 2008 oraz ISO 14001:2004 w wybranych komórkach organizacyjnych i procesach funkcjonujących w radomszczańskim szpitalu.  Celem audytu nadzoru  było dostarczenie dowodów sprawnego funkcjonowania wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz jego ciągłej przydatności w zakresie zdefiniowanym na certyfikacie.

Audyt przeprowadzony został przez trzech audytorów: jednego wiodącego z Polski oraz dwóch z Czech. Zakończył się wynikiem pozytywnym dla naszego szpitala. Audytorzy nie stwierdzili żadnych krytycznych niezgodności, które wpływałaby na działalność systemu i rekomendowali jego dalsze funkcjonowanie.

Firma certyfikująca LL-C (Certification) z siedzibą w Pradze podjęła decyzję o utrzymaniu ważności Certyfikatów dla Szpitala Powiatowego w Radomsku zarówno w sferze normy ISO 9001: 2008 oraz normy ISO 14001:2004.

Audyt nadzoru wykazał, że ustanowiony i wdrożony System Zarządzania wg normy ISO 9001:2008 oraz 14001 : 2004 został w Szpitalu ugruntowany, jest skutecznie prowadzony i na bieżąco doskonalony. Ich posiadanie świadczy o tym, iż usługi medyczne świadczone przez naszą placówkę są realizowane na wysokim poziomie.

Posiadanie w/w certyfikatów nie tylko zwiększa prestiż placówki medycznej oraz jej konkurencyjność na rynku usług medycznych ale także stanowi istotny element rankingujący w postępowaniach konkursowych realizowanych przez NFZ.

 
Pracownia Hemodynamiki i Kardiologii Inwazyjnej Szpitala Powiatowego w Radomsku została wzbogacona o nowy defibrylator

 

gidle logo

jusk

pzu logo

 

 

Pracownia Hemodynamiki i Kardiologii Inwazyjnej Szpitala Powiatowego w Radomsku została wzbogacona o nowy defibrylator.    Wysokość środków wydatkowanych na realizację zadania związanego z zakupem sprzętu medycznego stanowi kwotę: 28.047,60.zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy). Zakup sfinansowany ze:

 • środków budżetu Gminy Gidle: 10.000,00 zł
 • środków dofinansowania prewencyjnego PZU: 10.000,00 zł
 • środków darowizny finansowej Jysk Sp. z o.o.: 7.621,28 zł
 • środków własnych Szpitala: 426,32 zł

Zakup omawianego defibrylatora jest cennym nabytkiem w Pracowni Hemodynamiki i Kardiologii Inwazyjnej, ponieważ jest to wysokiej klasy sprzęt medyczny. Przyznanie dotacji i darowizny na zakup tematycznego sprzętu medycznego ma bezpośrednie przełożenie na zabezpieczenie usług medycznych oraz jest wyrazem troski zarówno Gminy Gidle, Oddziału Regionalnego PZU w Łodzi jak również firmy Jysk Sp. z o.o. o pacjentów po zabiegach koronografii i koronoplastyki wymagających intensywnego nadzoru w tym monitoringu funkcji życiowych. Zakupiony defibrylator będzie wykorzystywany nie tylko do monitoringu stabilnych hemodynamicznie pacjentów, ale także do wykonywania zabiegów defibrylacji w celu wygaszenia najpoważniejszych zaburzeń rytmu serca (migotania komór czy częstoskurczu komorowego bez fali tętna) oraz kardiowersji i stymulacji przezskórnej zwiększając tym samym możliwość przeżycia pacjentów kardiologicznych trafiających w stanie zagrożenia zdrowia i życia do naszej Pracowni Hemodynamiki i Kardiologii Inwazyjnej

 

 

Oferta pracy: Lekarz

 

Szpital Powiatowy w Radomsku pilnie zatrudni:

 

 1. lekarza specjalistę z zakresu pediatrii do pracy w Oddziale Dziecięcym
  z Izbą Przyjęć,
 2. lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu pediatrii w Oddziale Dziecięcym
  z Izbą Przyjęć,
 3. lekarzy posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty albo którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii
  i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
 4. dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

  

Osobą uprawnioną do kontaktu dla osób chcących pracować w naszym szpitalu jest Pani Sława Łysik w godz. od 800 do 1400 , telefon (044) 685 47 28, 685 47 10.


 
Szpital w obiektywie
 

POL gmina Kleszczów COA.svg
Gmina Kleszczów doposaża Szpital Powiatowy w Radomsku w specjalistyczny sprzęt z przeznaczeniem na Oddział neonatologiczny oraz Oddział ginekologiczno-położniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

Szpital Powiatowy w Radomsku dokonał zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego w postaci:

 • System centralnego nadzoru okołoporodowego w tym 3 aparaty KTG
 • Respirator
 • Pulsoksymetr – 2 szt.
 • Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – 3 szt.
 • Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa - 3 szt.
 • Telemetria płodowa
 • Kardiomonitor

Na ten cel Szpital otrzymał dotację celową w wysokości 250.000 zł z budżetu Gminy Kleszczów.

Zakup ww. pozycji sprzętowych przyczynił się do realizacji misji Szpitala: „Świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie według obowiązujących aktów prawnych i oczekiwań pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym,
a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy”. Ponadto placówka dokonuje poprawy standardu oferowanych usług medycznych, poprawy warunków bytowych pacjentów korzystających z usług szpitala, oraz dąży do pełnej satysfakcji pacjentów i osób zatrudnionych.

Zakup omawianej aparatury medycznej przyczynia się również do rozwoju działalności oddziałów. Cennym uwagi jest zakup bezprzewodowego systemu monitorowania płodu, na który składa się system centralnego nadzoru okołoporodowego w tym 3 aparaty KTG wraz z telemetrią płodową. Pozwala on prowadzić ciągłe, bezprzewodowe monitorowanie stanu pacjentki w okresie przedporodowym, oraz w trakcie porodu. Parametry płodowe są mierzone
i nieprzerwanie przesyłane drogą fal radiowych od przetwornika do stacji bazowej, co eliminuje potrzebę stosowania kabli pacjenta. Monitor płodu, podłączony do stacji bazowej wyświetla i rejestruje te parametry. Jest to aparatura medyczna, którą mogą pochwalić się nieliczne Szpitale.

Przede wszystkim poprzez pozyskanie dotacji z Gminy Kleszczów, czego efektem jest zakup omawianej aparatury, Szpital podnosi poziom bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa na szczeblu lokalnym – miasto Radomsko, jak również regionalnym i wojewódzkim (Rocznie w oddziale ginekologiczno-położniczym leczonych jest ponad 2000 pacjentów a na oddziale neonatologicznym ponad 700). Należy zwrócić uwagę, że współpraca i pomoc Gminy Kleszczów, jest bezcenna
i dowodzi, że przedstawiciele Gminy troszczą się o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców regionu.

 
Szpital Powiatowy w Radomsku dołączył do Europejskiego Rejestru Renomowanych

9

 
Informacja

Niniejszym informujemy, iż Szpital Powiatowy w Radomsku uzyskał zgodę ŁOW NFZ na przerwę w udzielaniu świadczeń w dniach 2.05.2014 r. oraz 31.12.2014 r. Oznacza to, iż w w/wym. dniach nie będą udzielane świadczenia zdrowotne w poradniach specjalistycznych oraz w zakresie ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych, zakładzie rehabilitacji, poradni zdrowia psychicznego oraz poradni leczenia uzależnień.

Pacjenci wymagający zaopatrzenia na skutek doznanych urazów lub wymagających natychmiastowego udzielenia pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia w dniach 2.05.2014 r. oraz 31.12.2014 r.  winni zgłaszać się do szpitalnego oddziału ratunkowego z izbą przyjęć i stanowiskiem do ostrej dializy.

Jednocześnie informujemy, że świadczenia w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są bez zmian.

Za ewentualne utrudnienia bardzo przepraszamy.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3

Ta strona używa technologii "cookie" (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce: Polityka prywatności.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

Unijna Dyrektywa o Ciasteczkach - Informacje