Witamy na stronie internetowej Szpitala Powiatowego w Radomsku

2

 

POL gmina Kleszczów COA.svg
Gmina Kleszczów doposaża Szpital Powiatowy w Radomsku w specjalistyczny sprzęt z przeznaczeniem na Oddział neonatologiczny oraz Oddział ginekologiczno-położniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

Szpital Powiatowy w Radomsku dokonał zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego w postaci:

  • System centralnego nadzoru okołoporodowego w tym 3 aparaty KTG
  • Respirator
  • Pulsoksymetr – 2 szt.
  • Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – 3 szt.
  • Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa - 3 szt.
  • Telemetria płodowa
  • Kardiomonitor

Na ten cel Szpital otrzymał dotację celową w wysokości 250.000 zł z budżetu Gminy Kleszczów.

Zakup ww. pozycji sprzętowych przyczynił się do realizacji misji Szpitala: „Świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie według obowiązujących aktów prawnych i oczekiwań pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym,
a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy”. Ponadto placówka dokonuje poprawy standardu oferowanych usług medycznych, poprawy warunków bytowych pacjentów korzystających z usług szpitala, oraz dąży do pełnej satysfakcji pacjentów i osób zatrudnionych.

Zakup omawianej aparatury medycznej przyczynia się również do rozwoju działalności oddziałów. Cennym uwagi jest zakup bezprzewodowego systemu monitorowania płodu, na który składa się system centralnego nadzoru okołoporodowego w tym 3 aparaty KTG wraz z telemetrią płodową. Pozwala on prowadzić ciągłe, bezprzewodowe monitorowanie stanu pacjentki w okresie przedporodowym, oraz w trakcie porodu. Parametry płodowe są mierzone
i nieprzerwanie przesyłane drogą fal radiowych od przetwornika do stacji bazowej, co eliminuje potrzebę stosowania kabli pacjenta. Monitor płodu, podłączony do stacji bazowej wyświetla i rejestruje te parametry. Jest to aparatura medyczna, którą mogą pochwalić się nieliczne Szpitale.

Przede wszystkim poprzez pozyskanie dotacji z Gminy Kleszczów, czego efektem jest zakup omawianej aparatury, Szpital podnosi poziom bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa na szczeblu lokalnym – miasto Radomsko, jak również regionalnym i wojewódzkim (Rocznie w oddziale ginekologiczno-położniczym leczonych jest ponad 2000 pacjentów a na oddziale neonatologicznym ponad 700). Należy zwrócić uwagę, że współpraca i pomoc Gminy Kleszczów, jest bezcenna
i dowodzi, że przedstawiciele Gminy troszczą się o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców regionu.

 

 

Szpital Powiatowy w Radomsku z certyfikatami ISO


Szpital Powiatowy w Radomsku zdobył certyfikat potwierdzający wdrożenie międzynarodowej normy jakości ISO 9001:2008 oraz certyfikat ISO 14001:2004 potwierdzający zgodność z normą zarządzania środowiskowego w placówce. Od 2011 roku certyfikat normy jakości ISO 9001:2008 posiada oddział ratunkowy, który we wrześniu tego roku przeszedł pozytywnie audyt recertyfikujący.

Wprowadzenie uwarunkowań normy ISO 9001:2008 w Szpitalu Powiatowym w Radomsku ma za zadanie wykazać zdolność jednostki do dostarczenia pacjentowi usługi medycznej zgodnej z jego oczekiwaniami i wymaganiami, przy zastosowaniu aktualnych przepisów prawnych. Efektem podjętych działań ma być zwiększenie zadowolenia i bezpieczeństwa pacjentów leczonych w trybie ambulatoryjnym oraz hospitalizowanych na oddziałach szpitalnych.

Intensywne prace nad wdrożeniem procedur i opisaniem ich w księdze jakości oraz przygotowanie do audytu w radomszczańskim szpitalu trwały kilka miesięcy.

- Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w szpitalu pozwoliło na zwiększenie działań w interesie zdrowia i życia ludzkiego, wzmocnienie pozycji szpitala na tle innych placówek ochrony zdrowia oraz poprawę warunków i organizacji pracy pracowników – wyjaśnia Dyrektor Szpitala Powiatowego w Radomsku Radosław Pigoń.

Korzyści uzyskania i posiadania certyfikatu ISO 9001:2008 dla szpitala w Radomsku to m.in. sprawniejsze zarządzanie placówką (poprawiające kondycję finansową placówki poprzez racjonalizację kosztów), podniesienie poziomu świadczeń medycznych oraz bezpieczeństwa pacjenta i efektywne wykorzystywanie posiadanych zasobów sprzętowych i kadrowych.  

Uzyskanie certyfikatu ISO 14001:2004 (potwierdzającego zgodność z normą zarządzania środowiskowego) pozwoliło Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku m. in. na redukcję wytwarzania zanieczyszczeń i odpadów, a także zmniejszenie kosztów poprzez monitoring kosztów zużytej energii oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

Certyfikat ISO pozwala na łatwiejsze pozyskiwanie środków budżetowych oraz pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z najnowszym Zarządzeniem Prezesa NFZ placówka medyczna podczas kontraktacji uzyskuje dodatkowe punkty za posiadanie certyfikatów jakości wystawionych przez akredytowane jednostki certyfikujące.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Radomsku

 
Szpital Powiatowy w Radomsku dołączył do Europejskiego Rejestru Renomowanych

9

 
Informacja

Niniejszym informujemy, iż Szpital Powiatowy w Radomsku uzyskał zgodę ŁOW NFZ na przerwę w udzielaniu świadczeń w dniach 2.05.2014 r. oraz 31.12.2014 r. Oznacza to, iż w w/wym. dniach nie będą udzielane świadczenia zdrowotne w poradniach specjalistycznych oraz w zakresie ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych, zakładzie rehabilitacji, poradni zdrowia psychicznego oraz poradni leczenia uzależnień.

Pacjenci wymagający zaopatrzenia na skutek doznanych urazów lub wymagających natychmiastowego udzielenia pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia w dniach 2.05.2014 r. oraz 31.12.2014 r.  winni zgłaszać się do szpitalnego oddziału ratunkowego z izbą przyjęć i stanowiskiem do ostrej dializy.

Jednocześnie informujemy, że świadczenia w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są bez zmian.

Za ewentualne utrudnienia bardzo przepraszamy.

 
Nasze Zdrowie - pomóż innym pomóż sobie

Szanowni Państwo

 Uprzejmie informujemy iż stowarzyszenie „NASZE ZDROWIE pomóż innym pomóż sobie” mające siedzibę w Szpitalu zawarło porozumienie z „Fundacją Studencką Młodzi – Młodym” będącą Organizacją Pożytku Publicznego, które umożliwia przekazanie części podatku na rzecz stowarzyszenia.
Mając na uwadze powyższe istnieje możliwość przekazania części Państwa podatku na rzecz naszego stowarzyszenia.
W tym celu w deklaracji podatkowej należy wpisać numer KRS 0000270261 koniecznie z dopiskiem
NASZE ZDROWIE 2713.


Zgromadzone w ten sposób środki finansowe zostaną przekazane na działalność statutową naszego stowarzyszenia w celu wspierania działalności Szpitala Powiatowego w Radomsku, w zakupie niezbędnego sprzętu medycznego.

 
POZ Szpital Powiatowy Radomsko

WYPEŁNIJ DOSTĘPNĄ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ DEKLARACJĘ

Zgłoś się do nas i skorzystaj z bezpłatnych porad lekarza POZ w ramach umowy z NFZ
Gwarantujemy m. in. bezpłatne porady w budynku szpitala w ramach umowy NFZ
w godzinach 8-18 (od poniedziałku do piątku)

INFORMACJE INSTRUKCJA ZAPISZ SIĘ
 
Komunikat o E-Portalu

W związku z zaostrzeniem polityki bezpieczeństwa dotyczącej przetwarzania danych osobowych zarówno po stronie producenta oprogramowania jak i Szpitala Powiatowego w Radomsku, zmienia się sposób dostępu do e-portalu dla pacjentów których PESEL istnieje już w bazie danych Szpitala Powiatowego w Radomsku. W przypadku pojawienia się komunikatu " Rejestracja nie powiodła się, numer PESEL przypisany jest już do zarejestrowanego użytkownika" prosimy o kontakt w celu potwierdzenia danych personalnych na adres mailowy (24h) Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub pod numerem telefonu (7:00 - 14:35) 44 681 08 56.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3

Ta strona używa technologii "cookie" (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce: Polityka prywatności.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

Unijna Dyrektywa o Ciasteczkach - Informacje