Witamy na stronie internetowej Szpitala Powiatowego w Radomsku

2


 
Zaproszenie na spotkanie organizowane przez Szkołę Rodzenia oraz NFZ

zaproszenie

 

Zapisałeś się do lekarza, ale w umówionym terminie wizyta jest niemożliwa?

Nie zapomnij jej odwołać! Wystarczy zadzwonić lub przyjść do poradni


Wszystkim pacjentom zależy na łatwym i szybkim dostępie do lekarzy. Jedną z częstych przyczyn kolejek do lekarza są nieodwołane wizyty.
Jeśli w porę odwołamy wizytę, z której nie możemy skorzystać, umożliwi to innym pacjentom szybsze skorzystanie z porady lekarza. Odwołanie wizyty, z której nie możemy skorzystać, pozwoli lekarzowi szybciej pomóc innemu pacjentowi.

Pamiętaj! Odwołanie wizyty jest obowiązkiem ustawowym pacjenta: art. 20 ust. 9 „W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie ust. 2, 7 lub 8 lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę”.


Wizytę można odwołać telefonicznie lub osobiście.

 

Z informacji, które posiadamy od lekarzy, na wizyty nie zgłasza się co 3 pacjent wpisany na listę oczekujących


Nie pamiętasz numeru telefonu do poradni? Poniżej przypominamy nasze numery:Miejsce Nr telefonu
Poradnie:
Chirurgii Ogólnej,
Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,
Pulmonologiczna,
Medycyny Pracy
(44)685 47 68
Poradnia Ginekologiczno - Położnicza (K) (44) 685-47-18
Poradnie:
Neurologiczna,
Reumatologiczna,
Otolaryngologiczna,
Okulistyczna,
Gastroenterologiczna,
Kardiologiczna,
Urologiczna,
Diabetologiczna,
Endokrynologiczna,
Dermatologiczna,
Hepatologiczna
(44) 685-47-22
(44) 681-08-24
Poradnie:
Zdrowia Psychicznego,
Leczenia Uzależnień
(44) 685-47-87
Poradnia Logopedyczna (44) 681-08-08
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Rejestracja do:
Pracowni Tomografii Komputerowej,
Pracowni RTG,
Pracowni USG,
Gabinetu Mammografii,
Gabinetu Densytometrii
(44) 685-47-63
Rejestracja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (44) 685-47-59
Rejestracja Zakładu Mikrobiologii (44) 685-47-13
Rejestracja Zakładu Rehabilitacji (44) 685-47-80
Rejestracja Pracownii Endoskopii (44) 681-08-65
 

 

Oferta pracy: Lekarz

 

Szpital Powiatowy w Radomsku pilnie zatrudni:

 

  1. lekarza specjalistę z zakresu pediatrii do pracy w Oddziale Dziecięcym z Izbą Przyjęć,
  2. lekarzy posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty albo którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: chorób wewnętrznych do pracy na Oddziale Internistycznym
  3. dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

  

Osobą uprawnioną do kontaktu dla osób chcących pracować w naszym szpitalu jest Pani Sława Łysik w godz. od 800 do 1400 , telefon (044) 685 47 28, 685 47 10.


 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Oddziału Dziennego Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala Powiatowego w Radomsku:

KardioReh

Pobierz informację w pliku PDF.

 
Dotacje oraz darowizny na rzecz Szpitala w 2015 roku
logo Kleszczów logo PGE LOGO JYSK

 

Szpital Powiatowy w Radomsku jest placówką, która proces unowocześniania bazy sprzętowej ujmuje priorytetowo, dążąc do jak najwyższej jakości świadczonych usług. W realizacji zamierzeń
nie jest osamotniony i dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu w 2015 roku w postaci:

  •          Dotacji finansowej w wysokości 200.000zł z budżetu Gminy Kleszczów
  •          Darowizny finansowej w wysokości 20.000zł z Fundacji PGE – Energia z Serca
  •          Darowizny finansowej w wysokości 25.000zł od Jysk Sp. z o.o.

staje się nowoczesną placówką, bogatą w specjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny.

        Powyższe wsparcia finansowe przyczyniły się do wzbogacenia oddziałów szpitalnych o sprzęty nowoczesne wykorzystywane do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

Ze środków dotacji Gminy Kleszczów zakupiono:

-        zmotoryzowaną szynę CPM do stawu biodrowego i kolanowego z elektrostymulatorem i podstawą jezdną,

-        artroskop,

-        zestaw stabilizatorów zewnętrznych,

-        piłę oscylacyjną,

-        2 szafy lekarskie

-        7 łóżek szpitalnych.

Ze środków darowizny finansowej PGE – Energia z Serca dokonano zakupu:

-        rejestratora holter EKG,

-        4 pulsoksymetry.

Darowizna finansowa przekazana z Jysk Sp. z o.o. pomogła zrealizować zakup:

-        3 szaf ubraniowych,

-        defibrylatora,

-        kardiomonitora.

Zakupiony sprzęt przyczynia się do świadczenia usług medycznych na wysokim poziomie oraz zwiększa komfort pobytu hospitalizowanych pacjentów . Pomoc przekazana w formie finansowej jest wyrazem troski Gminy Kleszczów, Fundacji PGE – Energia z Serca oraz Jysk Sp. z o.o. o pacjentów przebywających w Szpitalu Powiatowym w Radomsku.

 
Pracownia Hemodynamiki i Kardiologii Inwazyjnej Szpitala Powiatowego w Radomsku została wzbogacona o nowy defibrylator

 

gidle logo

jusk

pzu logo

 

 

Pracownia Hemodynamiki i Kardiologii Inwazyjnej Szpitala Powiatowego w Radomsku została wzbogacona o nowy defibrylator.    Wysokość środków wydatkowanych na realizację zadania związanego z zakupem sprzętu medycznego stanowi kwotę: 28.047,60.zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy). Zakup sfinansowany ze:

  • środków budżetu Gminy Gidle: 10.000,00 zł
  • środków dofinansowania prewencyjnego PZU: 10.000,00 zł
  • środków darowizny finansowej Jysk Sp. z o.o.: 7.621,28 zł
  • środków własnych Szpitala: 426,32 zł

Zakup omawianego defibrylatora jest cennym nabytkiem w Pracowni Hemodynamiki i Kardiologii Inwazyjnej, ponieważ jest to wysokiej klasy sprzęt medyczny. Przyznanie dotacji i darowizny na zakup tematycznego sprzętu medycznego ma bezpośrednie przełożenie na zabezpieczenie usług medycznych oraz jest wyrazem troski zarówno Gminy Gidle, Oddziału Regionalnego PZU w Łodzi jak również firmy Jysk Sp. z o.o. o pacjentów po zabiegach koronografii i koronoplastyki wymagających intensywnego nadzoru w tym monitoringu funkcji życiowych. Zakupiony defibrylator będzie wykorzystywany nie tylko do monitoringu stabilnych hemodynamicznie pacjentów, ale także do wykonywania zabiegów defibrylacji w celu wygaszenia najpoważniejszych zaburzeń rytmu serca (migotania komór czy częstoskurczu komorowego bez fali tętna) oraz kardiowersji i stymulacji przezskórnej zwiększając tym samym możliwość przeżycia pacjentów kardiologicznych trafiających w stanie zagrożenia zdrowia i życia do naszej Pracowni Hemodynamiki i Kardiologii Inwazyjnej

 

LL-C

W dniach 28-29 października 2015 roku jednostka certyfikująca LL-C (Certification) z siedzibą w Pradze przeprowadziła audyt nadzoru podczas którego dokonano oceny stosowania wymagań normy ISO 9001: 2008 oraz ISO 14001:2004 w wybranych komórkach organizacyjnych i procesach funkcjonujących w radomszczańskim szpitalu.  Celem audytu nadzoru  było dostarczenie dowodów sprawnego funkcjonowania wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz jego ciągłej przydatności w zakresie zdefiniowanym na certyfikacie.

Audyt przeprowadzony został przez trzech audytorów: jednego wiodącego z Polski oraz dwóch z Czech. Zakończył się wynikiem pozytywnym dla naszego szpitala. Audytorzy nie stwierdzili żadnych krytycznych niezgodności, które wpływałaby na działalność systemu i rekomendowali jego dalsze funkcjonowanie.

Firma certyfikująca LL-C (Certification) z siedzibą w Pradze podjęła decyzję o utrzymaniu ważności Certyfikatów dla Szpitala Powiatowego w Radomsku zarówno w sferze normy ISO 9001: 2008 oraz normy ISO 14001:2004.

Audyt nadzoru wykazał, że ustanowiony i wdrożony System Zarządzania wg normy ISO 9001:2008 oraz 14001 : 2004 został w Szpitalu ugruntowany, jest skutecznie prowadzony i na bieżąco doskonalony. Ich posiadanie świadczy o tym, iż usługi medyczne świadczone przez naszą placówkę są realizowane na wysokim poziomie.

Posiadanie w/w certyfikatów nie tylko zwiększa prestiż placówki medycznej oraz jej konkurencyjność na rynku usług medycznych ale także stanowi istotny element rankingujący w postępowaniach konkursowych realizowanych przez NFZ.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4

Ta strona używa technologii "cookie" (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce: Polityka prywatności.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

Unijna Dyrektywa o Ciasteczkach - Informacje